• Vannbehandling
  • Vannbehandling

    Vi leverer kjemikalier og produkter til vann og avløprenseanlegg inkludert slambehandling

Vannbehandling

Vann er et livsviktig næringsstoff og det stilles strenge krav til vannkvaliteten. I senere tid så har fokus på avløp og slam behandling økt og det utvikles stadig nye metoder for å effektivisere og optimalisere prosessene. Som for eksempel å utnytte slammet til prosuksjon av biogass.

NOS Chemicals AS leverer kjemikalier og produkter til vann og avløprenseanlegg inkludert slambehandling. Vi har et stort produktsortiment til forskjellig type vannbehandling. Vi jobber tett med våre samarbeidspartnere og kunder for å løse utfordringer og utvikle nye produkter innen vannbehandling. Vi utvikler og tester produkter i eget laboratorium i tillegg til at vi tester on-site hos kunden.

Vi kan tilby godkjente kjemikalier til drikkevannsystemer.