Informasjon vedrørende Kjemi AS og NOS Chemicals AS

Vi vil med dette informere våre kunder og leverandører at vi fra og med 1. september 2017 endrer navn på vårt selskap med organisasjon nr. 887 931 402 fra Kjemi AS til NOS Chemicals AS.
Samtidig vil Torstein Håland overta som daglig leder av NOS Chemicals AS.

I forbindelse med navne endringen har vi også overført morselskapet Norwegian Oilfield Supply AS´s kjemikalievirksomhet inn i NOS Chemicals AS. Disse grepene gjør vi for å ytterligere styrke vår satsning på utvikling, produksjon og salg av kjemikalier til våre kunder innen både offshore, industri, offentlige virksomheter, næringsmiddel og akvakultur.

NOS Chemicals AS kommer til å bygge videre og fortsette å styrke vår posisjon i markedet som en leverandør av kjemikalier til ovenfor nevnte markeder. NOS Chemicals AS har hatt en solid vekst de siste årene og kommer til å fortsette å styrke vår posisjon i markedet med fokus på kunde service, leveringsdyktighet, kvalitet og fleksibilitet.

 

Generelt sett vil følgende endringer skje for våre kunder og leverandører:

For tidligere kunder og leverandører til Kjemi AS:

Må endre navnet på selskapet fra Kjemi AS til NOS Chemicals AS. Samt bank opplysninger – ta kontakt for informasjon. Nettsiden www.kjemias.no vil forbli uforandret frem til ny nettside er utarbeidet.
Alle ansatte vil få nye mailadresser i formatet @nosas.no. Gamle mail adresser vil også være gyldige i en periode fremover.

 

For tidligere kunder og leverandører til Norwegian Oilfield Supply AS:

Kjemikalie avdelingen i Norwegian Oilfield Supply går inn i NOS Chemicals AS. Alle selskaps opplysninger endres til firmainformasjon som for NOS Chemicals AS.
Nettsiden www.oilfieldsupply.no vil forbli uforandret frem til ny nettside er utarbeidet. Alle ansatte vil få ny mail i formatet @nosas.no. Gamle mail adresser vil kunne benyttes også fremover.

 

Norwegian Oilfield Supply AS vil fremover fungere som morsselskap til NOS Chemcials AS, videre vil vår utleie avdeling fortsatt være i Norwegian Oilfield Supply AS.

Vi ber dere med dette om å oppdatere/legge inn ny firmainformasjon for NOS Chemicals AS i deres systemer og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer.

For mer informasjon, vennligst kontakt Torstein Håland – torstein.haland@nosas.no