• Næringsmiddel
  • Næringsmiddel

    Rengjørings- og desinfeksjonsmidler som er tilpasset og godkjent for næringsmiddelindustrien.

Næringsmiddel

Næringsmiddelindustrien stiller strenge krav til produsenter av rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

NOS Chemicals AS leverer et stort og variert sortiment av produkter som er næringsmiddelgodkjent. Vi har utviklet mange av våre produkter sammen med våre kunder.

For at vi skal kunne bistå våre kunder best mulig er det viktig at vi har en solid og god kompetanse innen kjemi og innenfor gjeldene forskrifter.