• KHMS
  • KHMS

    Høy kvaliteten gjennom god ledelse!

KHMS

 

For å møte våre kunders behov, forventninger og sikre tilfredshet, er vi opptatt av å ha høy kvaliteten på våre produkter og tjenester.

Vi skal til enhver tid forbedre effektiviteten på vår kvalitets og miljø management system ved kontinuerlig fokus på forbedringsprosesser og rapporterings rutiner.

Vi skal levere produkter og tjenester med riktig kvalitet i henhold til kundens forventninger, gjeldende lover, forskrifter, regler, standarder og spesifikasjoner, i en miljøvennlig og konkurransedyktig målestokk.

Ved å fokusere på sikre operasjoner og hele tiden på forbedringer på ulike arbeidsområder, vi har som mål å kontinuerlig redusere antall nestenulykker gjennom målrettet arbeid og fokus på forbedringer av eksisterende prosesser og prosedyrer.

Vi skal ha kvalifisert personell tilgjengelig for det arbeidet som skal utføres, og skal videre utdanne personell til å møte nye utfordringer. Våre ansatte er vår viktigste ressurs!

NOS Chemicals AS er sertifisert på følgende standarer:

  • Quality Management System ISO 9001: 2015
  • Miljøstyringssystem ISO 14001: 2015
  • Achilles